islandoffshore_logo_new.png

  

 

Home|Media|Log in|Search

09.12.2011 - Island Offshore Management AS og Høgskulen i Volda i VRi

Frå kartleggingsfasen i prosjektet
Frå kartleggingsfasen i prosjektet

INITIERT TEKNOLOGI- OG LÆRINGSSAMARBEID

Rederiet Island Offshore Management AS har opplevd rask vekst sidan oppstarten i 2004, og opererar no 18 fartøy i offshore-markedet. Satsingsområdet er supplyskip, ankerhandteringsfarty og spesialfarty for undervassoperasjonar. Island Offshore Management og Høgskulen i Volda er i gang med det VRi-initierte prosjektet Ny metodikk for situert kompetansebygging. VRi står for Virkemidler for regional FoU og innovasjon. Programmet har verkemidlar som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjonar. Høgskulen i Volda har eit høgt aktivitetsnivå innanfor Vri.


Samarbeidet går ut på å finne fram til opplæringsmetodar som tener næringa med dei spesielle behov og utfordringar ho har. Ein legg vekt på arbeidsmåtar og system for kompetanseheving der nye medier og digital teknologi kan gje meirverdi knytt til å gje betre vilkår for kommunikasjon og refleksjon i læreprosessane, noko som igjen vil kunne bidra til å dokumentere reell kompetanse. Island Offshore Managagement har eit høgt kompetansenivå hjå sine tilsette som uttalt mål i sin profil, og er mellom anna gjennom VRi og prosjektsamarbeidet med Høgskulen i Volda villige til å satse på kvalitet i kompetansebygging.

24.06.2011 - MV Island Challenger – Contract extension

Island Offshore is pleased to announce that Statoil Petroleum ASA has declared the second one year option on the MV Island Challenger. The vessel has now been on charter with Statoil Petroleum AS since 2007. Island Offshore looks forward to continue the good cooperation with Statoil.

09.06.2011 - Island Offshore orders 2 x New building vessels of UT 776 CD

Island Offshore has awarded a new contract to STX Europe for the construction of two Platform Supply Vessels of UT 776 CD. The vessels will be built at STX Europe in Brevik, and are scheduled for delivery in Q1 2013 and Q2 2013.

The UT 776 CD design is optimized for harsh weather operations, with enhanced focus on safety, and environmental friendly operations. Island Offshore presently have 6 new buildings of the proven design under construction. When the new building program is finished Island Offshore will have 10 vessels in operation of the proven UT 776 CD design.